Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnika o upisu djece i ostvarenju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar, Upravo vijeće Dječjeg vrtića „Bakar“, na svojoj sjednici održanoj 2. srpnja 2021. godine, donijelo je ODLUKU O REZULTATIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „BAKAR“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

LISTA UPISANE DJECE