DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Radno vrijeme: sukladno potrebama roditelja,
od 6:30 do 16:30 sati
u petodnevnom radnom tjednu.

Ravnateljica: Irena Jelenić Aćimović
E-mail:
info@vrticbakar.hr
Telefon: 545-503 i 091 233 2301
Adresa ureda: Hreljin 267a, 51226 Hreljin

IBAN:  HR7824020061800400007 (Grad Bakar)
OIB: 76468064333
MB: 1455869


Vrtić “Fijolica”

Adresa: Lokaj 193 a, 51222 Bakar
Telefon: 761-126
Fax: 761-126


Vrtić “Hreljin”

Adresa: Hreljin 267a, 51226 Hreljin
Telefon: 545-544
Fax: 545-608


Vrtić “Škrljevo”

Adresa: Škrljevo 308 b, 51223 Škrljevo
Telefon: 502-949
Fax: 502-940

Skip to content