DJEČJI VRTIĆ BAKAR javna ustanova

Redovno radno vrijeme: sukladno potrebama roditelja, od 6:30 do 16:30 sati u petodnevnom radnom tjednu
OIB:
76468064333MB: 1455869IBAN: HR7824020061800400007 (Grad Bakar)
E-mail:
djecji.vrtic.bakar@ri.t-com.hr


Vrtić "Fijolica"

Adresa: Lokaj 193 a, 51222 Bakar
Telefon: 761-126
Fax: 761-126

Vrtić "Hreljin"

Adresa: Hreljin 267a, 51226 Hreljin
Ravnateljica (Irena Jelenić Aćimović) 545-503 i 091 233 23 01
Telefon: 545-544
Fax: 545-608

Vrtić "Škrljevo"

Adresa: Škrljevo 308 b, 51223 Škrljevo
Telefon: 502-949
Fax: 502-940