Dječji vrtić Bakar


O VRTIĆU

Predškolska ustanova Dječji vrtići „Bakar“ osnovana je 01. rujna 1999. godine. Osnivač Predškolske ustanove Dječji vrtići „Bakar“je Grad Bakar. Kao samostalna ustanova u kojoj se ostvaruje  program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrb, prilagođenim razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Svoju djelatnost predškolska ustanova realizira kroz tri  objekata na području grada Bakra i to: u Bakru vrtić „Fijolica“ , Hreljinu vrtić „Hreljin“, i na Škrljevu vrtić „Škrljevo“, u kojima se ostvaruju primarni i drugi programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz  10 satni program. Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o djeci u dobi od navršene prve godine života do godine do polaska u školu.

Rad predškolske ustanove nadzire Upravno vijeće koje broji 5 članova koji imaju mandat u trajanju od četiri godine.
U samim počecima, Dječji vrtić Bakar imao je četiri skupine, 50-oro djece i 7 zaposlenika. Danas je stanje potpuno drugačije. Širenjem samog područja Grada Bakra, došlo je do doseljavanja obitelji, a s tim odmah i potrebe za proširivanjem predškolskih ustanova
Sada je u deset skupina Dječjeg vrtića Bakar, upisno 150-ero djece, za koje skrbi dvadeset odgajatelja, zdravstvena voditeljica, psihologinja i 9 članova tehničkog osoblja.
U našim se vrtićima pridaje posebna važnost negovanju tradicije našega kraja, ekološkom i zdravstvenom odgoju.


Dječji vrtić Bakar

Postignuti su svi uvjeti, za siguran i uspješan boravak naše djece i rad naših zaposlenika. Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Osnovni cilj kojim smo se rukovodili pri organizaciji sportskog programa bio je doprinos razvijanju navika za kontinuiranim tjelesnim vježbanjem. Razvijati kod djece potrebu za tjelesnim vježbanjem, ljubav prema sportu, sportsko ponašanje, sve su to elementi i sastavni dijelovi programa kojima se pridaje velika pozornost.

Dječji vrtić Bakar

Rad na planu ekologije
Dobili smo status Eko škole i u naš smo kurikulum ugradili veliki broj ekoloških tema. Imamo organiziranu separaciju otpada, bavimo se reciklažom, uređujemo mediteranski vrt.

Prehrana i odnos prema prehrani
Uveli smo HACCAP standard kod prehrane u suradnji s ZZJZ Rijeka. Našim roditeljima pružamo mogućnost kušanja hrane koju jedu njihova djeca, a djecu učimo kako cijeniti hranu. Redovito sudjelujemo u manifestaciji Dani kruha te brojnim humanitarnim aktivnostima u kojima pomažemo kod skupljanja hrane potrebitima.

Edukacije naših odgajatelja
Permanentno se brinemo za osobni razvoj naših odgajatelja i potičemo njihovo sudjelovanje u različitim edukacijama i programima. Vrtićki list
Pokrenuli smo vrtićki list „Burica” kojem je osnovni cilj upoznati roditelje i širu javnost sa radom vrtića i temama iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Časopis je besplatan i dostupan je javnosti u prostorima gradske knjižnice. Trenutno izdajemo po jedan broj godišnje.